ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nabízené služby

Správa soukromých lesů

Pronájem lesa

Na základě smlouvy o ekonomickém pronájmu lesa zajišťujeme vlastníkům lesní hospodaření v pěstební i těžební činnosti podle ustanovení LHP (lesního hospodářského plánu), anebo LHO (lesních hospodářských osnov). Vlastník obdrží nájem, to je částku, vypočtenou dohodnutým způsobem z přímých výnosů a nákladů lesní výroby na spravovaném majetku.

Komplexní hospodaření

Na základě smlouvy o zajištění komplexního hospodaření provádíme pro vlastníka těžební a pěstební činnost a prodej dřeva. Přitom vlastník lesa nám fakturuje hodnotu vytěženého dříví podle expedovaných sortimentů, a naše společnost fakturuje vlastníkovi pěstební činnost podle odsouhlaseného ceníku pěstebních prací.

Odborná správa lesa

Máme licenci na výkon funkce odborného lesního hospodáře a vykonáváme ji na základě uzavřené mandátní smlouvy. V tom případě přebíráme odpovědnost za stav lesa podle lesního zákona a příslušných dalších právních předpisů při kontrolách státních orgánů.

Samostatné zakázky těžebních a pěstebních prací

Zajišťujeme na základě dílčích smluv s vlastníky lesa, nebo samostatných objednávek.

Dodáváme:

  • veškeré práce v těžební činnosti (těžba dřeva, přibližování, ...)
  • druhování (manipulace) dřeva se sortimentací na odvozním místě
  • veškeré práce v pěstební činnosti (úklid klestu, zalesňování, ochrana kultur, prořezávky, ...)

Dodávky materiálu a zboží

Distribuce materiálu pro lesní výrobu

Nabízíme zajištění lesnického materiálu v malých objemech – lesní chemie, nářadí, pletiva, tiskopisy, ...

Výrobky z lesní výroby

Kůly, ohrady, výřezy kmenů dle zadání, ...

Prodej dřeva

Z naší lesní výroby nabízíme surové dříví v sortimentaci podle požadavků odběratele a v souladu s „Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR – 2008“.

Dodávky odběratelům jsou kontrahovány čtvrtletně na základě plánu těžeb, listnaté kulatiny a jehličnaté mýtní těžby jsou těženy přednostně v zimním období, vláknina a palivo jehličnaté i listnaté jsou těženy v průběhu celého roku.

Na zahraniční trhy dodáváme z celkového objemu výroby cca 30% dříví.

Dříví prodáváme s dopravou k odběrateli nebo bez dopravy na skládce v lese. Dopravu dříví zajišťujeme soukromými přepravci.

Výkup dřeva

Od soukromých vlastníků, obcí i organizací vykupujeme dříví ve všech jakostech na základě samostatné cenové nabídky na ocenění nabízené hmoty.

Možnosti výkupu dříví:

  1. Na lokalitě „P“ - (stojící stromy) na základě cenové nabídky na vytěžení jednotlivých stromů, probírek, mýtních těžeb. Vždy je nutno nabízené stromy nebo porosty k těžbě na místě ocenit s posouzením náročnosti výroby, kvality dříví a prodejních možností.
  2. Na lokalitě „OM“ - (vytěžené dříví ve výřezech na místě určeném k odvozu dříví odběratelům) na základě cenové nabídky podle vydruhovaných sortimentů.

Na jednotlivé nabídky výkupu dříví zpracujeme aktuální cenovou kalkulaci.

Garantujeme platby do 14 dní od realizace dříví, u jednotlivých případů platba v hotovosti.