Nabízené služby

Správa soukromých lesů

Pronájem lesa

Na základě smlouvy o ekonomickém pronájmu lesa zajišťujeme vlastníkům lesní hospodaření v pěstební i těžební činnosti podle ustanovení LHP (lesního hospodářského plánu), anebo LHO (lesních hospodářských osnov). Vlastník obdrží nájem, to je částku, vypočtenou dohodnutým způsobem z přímých výnosů a nákladů lesní výroby na spravovaném majetku.

Komplexní hospodaření

Na základě smlouvy o zajištění komplexního hospodaření provádíme pro vlastníka těžební a pěstební činnost a prodej dřeva. Přitom vlastník lesa nám fakturuje hodnotu vytěženého dříví podle expedovaných sortimentů, a naše společnost fakturuje vlastníkovi pěstební činnost podle odsouhlaseného ceníku pěstebních prací.

Odborná správa lesa

Máme licenci na výkon funkce odborného lesního hospodáře a vykonáváme ji na základě uzavřené mandátní smlouvy. V tom případě přebíráme odpovědnost za stav lesa podle lesního zákona a příslušných dalších právních předpisů při kontrolách státních orgánů.

Samostatné zakázky těžebních a pěstebních prací

Zajišťujeme na základě dílčích smluv s vlastníky lesa, nebo samostatných objednávek.

Dodáváme:

  • veškeré práce v těžební činnosti (těžba dřeva, přibližování, ...)
  • druhování (manipulace) dřeva se sortimentací na odvozním místě
  • veškeré práce v pěstební činnosti (úklid klestu, zalesňování, ochrana kultur, prořezávky, ...)

Školkařská výroba

Prodej sadebního materiálu pro lesní výrobu všech lesních dřevin se zaměřením na SM, JD, BO, MD, BK, DB, DBZ, OL, LP, KL, ... Dále pěstujeme vysokoprodukční klony topolů euamericana. Z okrasných dřevin pěstujeme v malém množství BK červený, BO černá, SM pichlavý, JD obrovská, ...

Produkce lesní školky je 500 až 700 tis. ks sadebního materiálu ročně.

Sadební materiál je prostokořenný ve věku 2 – 4 roky, ve výškových třídách v rozpětí cm 15 – 25, 26 – 35, 36 – 50, 51 – 70, 71 – 80, 80+.

Expedice probíhá na jaře od ½ března do konce dubna a na podzim od ½ září do konce listopadu.

Dodávky materiálu a zboží

Distribuce materiálu pro lesní výrobu

Nabízíme zajištění lesnického materiálu v malých objemech – lesní chemie, nářadí, pletiva, tiskopisy, ...

Výrobky z lesní výroby

Kůly, ohrady, výřezy kmenů dle zadání, ...

Prodej dřeva

Z naší lesní výroby nabízíme surové dříví v sortimentaci podle požadavků odběratele a v souladu s „Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v ČR – 2008“.

Dodávky odběratelům jsou kontrahovány čtvrtletně na základě plánu těžeb, listnaté kulatiny a jehličnaté mýtní těžby jsou těženy přednostně v zimním období, vláknina a palivo jehličnaté i listnaté jsou těženy v průběhu celého roku.

Na zahraniční trhy dodáváme z celkového objemu výroby cca 30% dříví.

Dříví prodáváme s dopravou k odběrateli nebo bez dopravy na skládce v lese. Dopravu dříví zajišťujeme soukromými přepravci. Palivo štípané pro drobné odběratele dodáváme vlastními prostředky.

Výkup dřeva

Od soukromých vlastníků, obcí i organizací vykupujeme dříví ve všech jakostech na základě samostatné cenové nabídky na ocenění nabízené hmoty.

Možnosti výkupu dříví:

  1. Na lokalitě „P“ - (stojící stromy) na základě cenové nabídky na vytěžení jednotlivých stromů, probírek, mýtních těžeb. Vždy je nutno nabízené stromy nebo porosty k těžbě na místě ocenit s posouzením náročnosti výroby, kvality dříví a prodejních možností.
  2. Na lokalitě „OM“ - (vytěžené dříví ve výřezech na místě určeném k odvozu dříví odběratelům) na základě cenové nabídky podle vydruhovaných sortimentů.

Na jednotlivé nabídky výkupu dříví zpracujeme aktuální cenovou kalkulaci.

Garantujeme platby do 14 dní od realizace dříví, u jednotlivých případů platba v hotovosti.